Ochrona Środowiska

W ramach naszej działalności w dziedzinie ochrona środowiska oferujemy państwu:

  • Wykonywanie opracowań w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:

    • Karty informacyjne przedsięwzięcia »

    • Raporty oddziaływania na środowisko »

  • Prowadzenie monitoringu środowiskowego »

  • Pobór prób gleb i gruntów do badań na zanieczyszczenia »

  • Opracowywanie dokumentacji rekultywacji terenów poprzemysłowych »

 

Ochrona środowiska
Nieprawidłowo zabezpieczone składowisko odpadów