Hydrogeologia

Hydrogeologia

Hydrogeologia

W dziedzinie hydrogeologia oferujemy Państwu:

 • Poszukiwanie i dokumentowanie wód podziemnych »

 • Sporządzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji hydrogeologicznych dla: »

  • Określenie warunków hydrogeologicznych
  • Ustalania zasobów eksploatacyjnych ujęć wód
  • Wykonywania odwodnień budowlanych i odwodnień górniczych
  • Zabudowy otworów wiertniczych pionowymi wymiennikami pompy ciepła
 • Nadzór hydrogeologiczny nad pracą ujęć wód podziemnych »

 • Monitoring wód podziemnych: »

  • Ujęć wód podziemnych
  • Składowisk odpadów
  • Terenów przemysłowych
  • Stacji paliw
 • Wiercenia hydrogeologiczne: »

  • Otwory eksploatacyjne – studnie
  • Otwory obserwacyjne – piezometry
 • Pobór prób wody do badań jakościowych: »

  • Badania fizyko-chemiczne wody
  • Badania mikrobiologiczne wody
 • Uzyskiwanie pozwoleń wodnoprawnych i dokonywanie zgłoszeń, w tym sporządzanie: »

  • Operat wodnoprawny na: »

   • Pobór wód podziemnych i powierzchniowych
   • Odprowadzanie wód opadowych i ścieków
   • Wykonywanie i likwidacja urządzeń wodnych
   • Budowa nowych obiektów budowlanych na obszarach zagrożonych powodzią
  • Wniosków do zgłoszeń wodnoprawnych »

  • Wniosków do ocen wodnoprawnych »

 • Ustanowienie stref ochronnych ujęć wód:

  • Wykonywanie wniosków o ustanowienie stref ochronnych »

  • Analizy ryzyka »

 • Sporządzanie opinii i ekspertyz hydrogeologicznych »

 • Badanie przepuszczalności gruntów dla przydomowych oczyszczalni ścieków »