Wiercenia geotechniczne

Wykonujemy wiercenia geotechniczne dla określenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych różnego typu, obiektów liniowych, budowli, badania gruntu dla domów jednorodzinnych i wielorodzinnych, obiektów przemysłowych, a także dla poboru prób gruntów i wód podziemnych.

Świadczymy usługi w zakresie wierceń geotechnicznych:

 • Wiercenia na boso:

  • ręczne, o średnicy od 70 do 100 mm, do głębokości 6,0 m ppt.,
  • mechaniczne, o średnicy od 80 do 140 mm, do głębokości 30 m ppt.,
 • Wiercenia geotechniczne rurowane:

  • ręczne, o średnicy 100 mm, do głębokości 6,0 m ppt.
  • mechanicznie, o średnicy od 160 do 300 mm, do głębokości 30 m ppt.,
 • Wiercenia w celu poboru prób torfów i gytii do 5,0 m ppt.

 

wiercenia geotechniczne
Torf w podłożu gruntowym