Wiercenie studni i piezometrów

Wiercenie  studni i piezometrów 

Wiercenie studni i piezometrów

Ujęcie wody leczniczej Edward III

Woda jest niezbędna do życia, dlatego jej potrzebujemy, ale również jesteśmy zobowiązani ją chronić. Do poboru wód podziemnych wykorzystywane są otwory eksploatacyjne, zwane potocznie studniami, zaś w celu jej ochrony i monitorowania, wykonuje się otwory obserwacyjne – piezometry. Poprawne wiercenie studni i piezometrów zależy od wielu czynników m.in. od budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, wymagań inwestora lub monitorowanej inwestycji, a także od kosztów jakie jest się w stanie ponieść.

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem otworów wiertniczych do zabudowy kolumną eksploatacyjną. Wykonujemy wiercenia tradycyjnie na sucho lub na płuczkę wiertniczą do głębokości 150 m poniżej poziomu terenu. Świadczymy usługi kompleksowe obejmujące projektowanie, wykonywanie i dokumentowaniem prac. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa wodociągowe, inwestorów komercyjnych i inne podmioty, które muszą prowadzić odwodnienia wykopów budowlanych otworami wiertniczymi lub monitorować ilość lub jakość wód podziemnych przy inwestycjach zagrażających środowisku wodnemu.

Wiercenie studni i piezometrów

Obudowa piezometru

Naszą ofertę kierujemy również do klientów indywidualnych chcących pobierać wody podziemne w ramach zwykłego korzystania z wód, gdzie głębokość studni nie może przekraczać 30m, dobowy pobór będzie nie większy niż 5,0m3, a prace będą zlokalizowane na działce inwestora poza obszarem górniczym.

W ramach naszych usług możemy:

 • Wstępnie wyznaczyć miejsca odwiertów,
 • Wykonać niezbędne planyprojekty, operaty i dokumentacje,
 • Przeprowadzić prace wiertnicze do 150 m,
 • Zabudować otwór kolumną rur eksploatacyjnych,
 • Wykonać próbne pompowania,
 • Pobrać próbki wody do badań laboratoryjnych,
 • Uzbroić otwór wiertniczy w niezbędny osprzęt – pompy, głowicę, rurociągi tłoczne itp.,
 • Wykonać obudowę studni – prefabrykowaną lub tradycyjną,
 • Zabezpieczyć część nadziemną otworu obserwacyjnego,
 • Określić współrzędne i rzędne studni i piezometrów,
 • Nadzorować prace wiertnicze.