Wiercenie studni i piezometrów

Wiercenie studni i piezometrów
Ujęcie wody leczniczej Edward III

Do poboru wód podziemnych wykorzystywane są otwory eksploatacyjne, zwane potocznie studniami, zaś w celu jej ochrony i monitorowania, wykonuje się otwory obserwacyjne – piezometry. Poprawne wiercenie studni i piezometrów zależy od wielu czynników m.in. od budowy geologicznej, warunków hydrogeologicznych, wymagań inwestora lub monitorowanej inwestycji, a także od kosztów, jakie jest się w stanie ponieść.

Nasza firma zajmuje się wykonywaniem otworów wiertniczych do zabudowy kolumną eksploatacyjną. Wykonujemy wiercenia tradycyjnie na sucho lub na płuczkę wiertniczą do głębokości 150 m poniżej poziomu terenu. Świadczymy usługi kompleksowe obejmujące projektowanie, wykonywanie i dokumentowaniem prac. Zapraszamy do współpracy przedsiębiorstwa wodociągowe, inwestorów komercyjnych i inne podmioty, które muszą prowadzić odwodnienia wykopów budowlanych otworami wiertniczymi lub monitorować ilość lub jakość wód podziemnych przy inwestycjach zagrażających środowisku wodnemu.

Wiercenie studni i piezometrów
Obudowa piezometru

Naszą ofertę kierujemy również do klientów indywidualnych chcących pobierać wody podziemne w ramach zwykłego korzystania z wód, gdzie wiercenie studni nie może przekraczać 30 m, dobowy pobór będzie nie większy niż 5,0 m3, a prace będą zlokalizowane na działce inwestora poza obszarem górniczym.

W ramach naszych usług możemy:

 • Wstępnie wyznaczyć miejsca odwiertów,
 • Wykonać niezbędne planyprojekty, operaty i dokumentacje,
 • Przeprowadzić prace wiertnicze do 150 m,
 • Zabudować otwór kolumną rur eksploatacyjnych,
 • Wykonać próbne pompowania,
 • Pobrać próbki wody do badań laboratoryjnych,
 • Uzbroić otwór wiertniczy w niezbędny osprzęt – pompy, głowicę, rurociągi tłoczne itp.,
 • Wykonać obudowę studni – prefabrykowaną lub tradycyjną,
 • Zabezpieczyć część nadziemną otworu obserwacyjnego,
 • Określić współrzędne i rzędne studni i piezometrów,
 • Nadzorować prace wiertnicze.