Plan ruchu zakładu górniczego

Ruch zakładu górniczego powinien być prowadzony zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności na podstawie zatwierdzonego planu ruchu zakładu górniczego, a także zgodnie z zasadami techniki górniczej. Plan ruchu zakładu górniczego musi zostać podpisany przez kierownika ruchu zakładu, który będzie realizował plan.

Plan ruchu zakładu górniczego
Koparka KB2-G

GEOMINER Michał Kamiński, oprócz planów sporządzanych w trybie “pełnym”, zajmujemy się również ich wykonywaniem w trybie uproszczonym, który jest możliwy do przeprowadzenia w określonych ustawą przypadkach.

Prowadzenie eksploatacji na podstawie koncesji udzielonej przez Starostę, nie wymaga sporządzenia planu ruchu zakładu górniczego, jednakże zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 kwietnia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu odkrywkowego zakładu górniczego, ruch takiego zakładu górniczego powinien być prowadzony zgodnie projektem technicznym eksploatacji, który zatwierdza kierownik ruchu zakładu górniczego.

Sporządzamy plan ruchu zakładu górniczego oraz dodatki dla:

  • odkrywkowego zakładu górniczego (bez środków strzałowych),
  • zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi (wody lecznicze, termalne i solanki),
  • zakładu wykonującego roboty geologiczne, niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych,
  • likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) odkrywkowego zakładu górniczego (bez środków strzałowych),
  • likwidowanego (likwidowanej oznaczonej części) zakładu górniczego wydobywającego kopaliny otworami wiertniczymi (wody lecznicze, termalne i solanki),
  • dla wyżej wymienionych zakładów lub zakładów górniczych w trybie uproszczonym,

​a także wykonujemy Projekt techniczny eksploatacji.