Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia

Karta informacyjna przedsięwzięcia jest dokumentem, który stanowi obowiązkowy załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, który przedsiębiorca planujący inwestycję mogącą potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko musi uzyskać przed rozpoczęciem realizacji inwestycji. Należy pamiętać, że na podstawie informacji zawartych w karcie, organ wydający decyzję stwierdza potrzebę lub rezygnację z przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla danego przedsięwzięcia, co się wiąże z wykonaniem raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

Specjalizujemy się w przygotowywaniu kart informacyjnych przedsięwzięć związanych z:

  • gospodarką wodną,
  • hydrogeologią,
  • górnictwem odkrywkowym,
  • górnictwem wód leczniczych, termalnych i solanek,
  • innymi pokrewnymi dziedzinami.