Dokumentacja rekultywacji

Rekultywacja gruntów jest procesem przywracania im wartości użytkowej lub przyrodniczej przez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych dróg. Wszystkie te części składowe zawiera dokumentacja rekultywacji.

Nieodłącznym elementem dokumentu jest etapowe przeprowadzenie działań naprawczych. Proces ten jest długotrwały i musi się składać m.in. z rekultywacji technicznej jak i późniejszej biologicznej.

Oferujemy państwu wykonywanie takich dokumentów jak:

  • Dokumentacja rekultywacji terenów pogórniczych,

  • Dokumentacja rekultywacji terenów poprzemysłowych.

Ponadto oferujemy państwu:

Dokumentacja rekultywacji
Wyrobisko poeksploatacyjne