Projekt zagospodarowania złoża

Osiągniecie racjonalnej gospodarki złożem wymaga planowania. Do tego niezbędne jest określenie optymalnej metody urabiania złoża, określenie wielkości zasobów przemysłowych, nieprzemysłowych, przewidywanych strat oraz zasobów operatywnych, a także granic obszaru i terenu górniczego. Wszystkie te składowe sprawiają, że wymagany jest prawem geologicznym i górniczym projekt zagospodarowania złoża. Stanowi on załącznik do wniosku o udzielenie koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż, a także jest załącznikiem przy zatwierdzeniu planu ruchu zakładu górniczego. Do wniosków koncesyjnych składanych do starosty również jest niezbędne podanie wielu informacji, które zazwyczaj zawiera projekt zagospodarowania złoża.

W ramach naszych usług dotyczących PZZ możemy:

  • Wykonać projekt zagospodarowania złoża,

  • Sporządzić dodatki do projektu zagospodarowania złoża,

  • Wykonać wniosek koncesyjny do starosty na wydobywanie kopalin ze złóż,