Mierniczy górniczy

Służbę mierniczo-geologiczną zakładów górniczych tworzy zazwyczaj z geolog górniczy i mierniczy górniczy. Nasza firma świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi mierniczej kopalń wydobywających kopaliny metodą odkrywkową bez środków strzałowych oraz wydobywających wody lecznicze, termalne i solanki. Współpracujemy z uprawnionymi mierniczymi górniczymi, a także w przypadku zakładów górniczych wydobywających kopaliny metodą odkrywkową z geodetami, którzy mają stwierdzone uprawnienia do wykonywania pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, tworząc w ten sposób zespoły służby mierniczo-górniczej zapewniające przedsiębiorcy kompleksową obsługę mierniczo-geologiczną.

W ramach obsługi mierniczej zakładów górniczych wydobywających kopaliny metodą odkrywkową pełną obsługę:

 1. kontrolę zgodności prowadzonych robót górniczych z planem ruchu zakładu górniczego i wymaganiami określonymi w koncescji
 2. wykonanie:

– prac geodezyjnych związanych z budową, rozbudową i ruchem zakładu górniczego, w tym pomiary zdjętego nadkładu i wydobytej kopaliny,

– pomiarów określających wpływ robót górniczych na powierzchnię terenu górniczego,

– pomiarów uzupełniających i kontrolnych,

 1. sporządzanie, aktualizuję i uzupełnianie dokumentacji mierniczo-geologiczną,
 2. wyznaczenie w terenie punktów załamania granicy obszaru górniczego, filary, pasy i półki ochronne oraz kontrola prowadzenie robót górniczych w ich granicach,
 3. prognozę i określenie deformacji powierzchni w granicach terenu górniczego,
 4. sporządzanie dokumentacji mierniczej,

– dla prowadzenia rekultywacji,

– zjawisk osuwiskowych, występujących w wyrobiskach górniczych i w rejonie zwałowisk,

 1. kontrolę sposobu zagospodarowania terenów oraz opracowanie wniosków dotyczących sposobu zagospodarowania lub przekazania terenów zbędnych.

W ramach obsługi mierniczej zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi zapewniamy: 

 1. sporządzanie i uzupełnianie map podstawowych, przeglądowych i specjalnych,
 2. wykonywanie i nadzorowanie pomiarów realizowanych przy budowie obiektów budowlanych zakładu górniczego otworowego i lokalizacji otworów wiertniczych,
 3. prognozowanie i prowadzenie obserwacji i pomiarów wpływu robót górniczych na powierzchnię terenu górniczego, budynki i budowle,
 4. prowadzenie inwentaryzacji i aktualizacji mapa sytuacyjno-wysokościowych powierzchni w granicach terenu górniczego oraz miejsc wykonywania urządzeń infrastruktury przemysłowej,