Geologia i Górnictwo

Geologia i górnictwo
Geologia i górnictwo

W dziedzinie geologia i górnictwo oferujemy Państwu usługi w zakresie:

 • Poszukiwania i dokumentowania złóż kopalin »

 • Sporządzania projektów robót geologicznych i dokumentacji geologicznych złóż »

 • Wykonywania wierceń poszukiwawczych i rozpoznawczych »

 • Pobór prób do badań jakościowych kopalin »

 • Sporządzania projektów zagospodarowania złóż »

 • Sporządzania wniosków koncesyjnych »

 • Opracowywania planów ruchu zakładów górniczych »

 • Kierowania zakładami górniczymi: »

  • Otworowym – wody lecznicze, termalne i solanki
  • Odkrywkowym – każdym bez środków strzałowych
  • Wykonującym roboty geologiczne zgodnie z art. 86 PGiG
 • Obsługi kopalń odkrywkowych i otworowych przez:

  • Geologa górniczego »
  • Mierniczego górniczego »
 • Wykonywania dokumentacji rekultywacji terenów pogórniczych »