Sondowania statyczne i dynamiczne

Sondowania statyczne, CPTU, CPT, Sondowania dynamiczne

Wiercenia są obowiązkowym elementem rozpoznania warunków gruntowo-wodnych dla danej inwestycji, jednak nie zawsze są wystarczające. Doskonałe uzupełnienie wiertniczego określenia rodzaju gruntu, stanowią precyzyjne badania in situ parametrów wytrzymałościowych. Najlepiej nadają się do tego sondowania, których zakres jest dostosowany do określonego rodzaju gruntu.

Oferujemy państwu badania gruntu w zakresie:

  • Sondowań statycznych CPT i CPTU

  • Sondowań dynamicznych DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT,

  • Badań sondą wkręcaną WST,

  • Badań sondą stożkowo-krzyżakową SLVT,