Geotechnika

Badanie gruntu dla domu jednorodzinnego
Geotechnika

W dziedzinie geotechnika oferujemy Państwu:

 • Sporządzanie projektów robót geologicznych i dokumentacji geologiczno-inżynierskich »

 • Opracowywanie dokumentacji geotechnicznych, takich jak: »

  • Opinia geotechniczna
  • Dokumentacja badań podłoża gruntowego
  • Projekt geotechniczny
 • Geotechnicznej obsługi budów w zakresie: »

  • Odbiory wykopów budowlanych (sieci) i wykopów fundamentowych (stopy, ławy, płyty),
  • Badanie podłoża gruntowego pod posadzkami,
  • Badania nośności i zagęszczenia podbudowy dróg, parkingów, placów i chodników,
  • Określanie nośności gruntów rodzimych i nasypowych pod żurawie dźwigowe,
  • Badania przydatności wykorzystywanych gruntów i kruszyw do wbudowania w nasyp,
  • Odkrywki fundamentów
 • Wykonywanie i dozorowanie wierceń geotechnicznych i geologiczno-inżynierskich

 • Sondowania statyczne i dynamiczne: »

  • Sondowania statyczne CPT i CPTU
  • Sondowania dynamiczne DPL, DPM, DPH, DPSH, SPT,
  • Badania sondą wkręcaną WST,
  • Badania sondą stożkowo-krzyżakową SLVT,
 • Oznaczanie stateczności skarp i zboczy 

 • Nadzór geologiczny nad palowaniami »

 • Badania gruntu dla budownictwa jednorodzinnego »