Kierownik ruchu zakładu górniczego

Kierownik ruchu zakładu górniczego

Zgodnie z ustawą Prawo Geologiczne i Górnicze oraz aktami wykonawczymi, ruch zakładu górniczego prowadzi i organizuje Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego. Nasi pracownicy posiadają odpowiednią wiedzę, umiejętności, wieloletnie doświadczenie i niezbędne kwalifikacje górnicze do pełnienia funkcji Kierowników Ruchu Zakładów Górniczych w zakładach górniczych wydobywających wody lecznicze, termalne i solanki oraz w zakładach górniczych wydobywających kopaliny metodą odkrywkową bez środków strzałowych.

W ramach naszych usług oferujemy:

  • Kierowanie Zakładami Górniczymi wydobywającymi kopaliny (piaski, żwiry, gliny, iły, torfy i borowiny, kreda jeziorna, gytia) metodą odkrywkową bez środków strzałowych,
  • Kierowanie Zakładami Górniczymi wydobywającymi kopaliny (wody lecznicze, termalne, solanki) otworami wiertniczymi,
  • Kierowanie Zakładami wykonującymi roboty geologiczne, o których mowa w art. 86 ustawy prawo geologiczne i górnicze.
  • Sporządzanie, wykonywanie, opracowywanie, zatwierdzanie i akceptowanie dokumentów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia ruchu zakładu górniczego.
kierownik ruchu zakładu górniczego
Kierownik ruchu zakładu górniczego