Pionowe wymienniki pompy ciepła

Pompy ciepła, pionowe wymienniki pompy ciepła

Coraz większe zanieczyszczenie powietrza, rosnąca świadomość społeczna na temat ekologii oraz długoterminowe korzyści płynące z czerpania energii z odnawialnych źródeł, skłaniają inwestorów do podjęcia decyzji o czerpaniu ciepła z Ziemi. W wielu przypadkach można to uczynić bez wykonywania dokumentów wymaganych prawem geologicznym i górniczym. Jednak w przypadku geotermii niskotemperaturowej bazującej na pionowych gruntowych wymiennikach pompy ciepła, których głębokość przekracza 30 m lub teren inwestycji znajduje się na obszarze górniczym, niezbędne jest opracowanie dokumentów, które w prawidłowy, wydajny i bezpieczny sposób przedstawią zakres projektowanych prac, a następnie udokumentują przebieg przeprowadzonych czynności, dzięki czemu uzyskamy informację geologiczną.

​Nasza firma zapewnia kompleksowe usługi w zakresie projektowania, wykonania i dokumentowania prac geologicznych związanych z pionowymi gruntowymi wymiennikami pompy ciepła. Stosujemy najpowszechniejsze rozwiązania w projektowaniu, w tym wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła (PORT PC). Wykonanie robót geologicznych bez zgłoszenia wymaganego prawem projektu  robót  geologicznych  wiąże  się m.in. z ryzykiem nałożenia  przez Urząd Górniczy opłaty podwyższonej w kwocie co najmniej 40 000 zł. Zapraszamy więc do współpracy z doświadczonym zespołem profesjonalistów z GEOMINER Michał Kamiński.

W zakresie geotermii niskotemperaturowej wykonujemy:

  • Projekt Robót Geologicznych,

  • Prace wiertnicze wraz montażem pionowego wymiennika ciepła, wypełnieniem otworu i niezbędnymi pomiarami określonymi w projekcie robót geologicznych,

  • Nadzór hydrogeologiczny nad prawidłowym przebiegiem prac geologicznych,

  • Dokumentacje geologiczne z wykonania prac geologicznych w celu wykorzystania ciepła Ziemi,

  • Plany ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne,

  • Nadzór górniczy nad wykonywaniem robót geologicznych na obszarze górniczym lub na głębokości powyżej 100 m.