O Nas

Grunt to Wiedza

Geolog – wiercenie studni, badanie gruntu – GEOMINER Michał Kamiński

Wykonujemy dla Państwa usługi w szeroko rozumianej branży geologiczno-górniczej na terenie całego kraju. Nasza siedziba główna mieści się we Wrocławiu, natomiast oddział na centralną i północną Polskę znajduje się w Otłoczynie k. Torunia. Świadczymy usługi z zakresu geologii i górnictwa, hydrogeologii i gospodarki wodnej, geotechnicznej obsługi budów oraz geologii inżynierskiej, a także ochrony środowiska.. Jeżeli potrzebny jest Państwu wykwalifikowany geolog – zapraszamy do współpracy.

Profesjonalne badanie gruntu

Dysponujemy specjalistycznym sprzętem umożliwiającym nam profesjonalne wiercenie studni lub badanie gruntu pod budowę. Na podstawie przeprowadzanych prac terenowych zajmujemy się opracowywaniem uzyskanych wyników. Efektem naszych działań może być dokumentacja hydrogeologiczna, operaty, opinie lub gotowe wnioski dla osób ubiegających się o pozwolenie wodnoprawne. Zarówno w naszym biurze we Wrocławiu, jak i w Toruniu pracują doświadczeni specjaliści, którzy dokładają wszelkich starań, by sprostać oczekiwaniom każdego Klienta. Niezależnie od tego, w jakim celu potrzebny jest Państwu geolog chętnie doradzimy i pomożemy znaleźć najlepsze rozwiązanie.

geologia
Geologia, Hydrogeologia, Górnictwo, Geotechnika, Ochrona Środowiska

GÓRNICTWO I GEOLOGIA 

 • Poszukiwanie i dokumentowanie złóż kopalin »
 • Sporządzanie projektów robót i dokumentacji geologicznych złóż »
 • Wiercenia poszukiwawczych i rozpoznawcze »
 • Pobór prób do badań jakościowych kopalin »
 • Wykonywanie projektów zagospodarowania złóż i »
 • Sporządzanie planów ruchu zakładów górniczych »
 • Kierowanie zakładami górniczymi »
 • Obsługa geologa górniczego dla kopalń odkrywkowych i otworowych »
 • Obsługa mierniczego górniczego dla kopalń odkrywkowych i otworowych »
 • Dokumentacje rekultywacji terenów pogórniczych »

HYDROGEOLOGIA i GOSPODARKA WODNA 

 • Poszukiwanie i dokumentowanie wód podziemnych »
 • Sporządzanie projektów robót i dokumentacji hydrogeologicznych »
 • Pionowe wymienniki pompy ciepła »
 • Wiercenia hydrogeologiczne – studnie i piezometry »
 • Pobór prób wody do badań jakościowych »
 • Wykonywanie operatów wodnoprawnych, zgłoszeń i ocen »
 • Wnioski o ustanowienie stref ochronnych ujęć wód »
 • Analizy ryzyka »
 • Sporządzanie opinii i ekspertyz hydrogeologicznych »
 • Badanie przepuszczalności gruntów dla przydomowych oczyszczalni ścieków »

GEOTECHNIKA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA​ 

 • Sporządzanie projektów robót i dokumentacji geologiczno-inżynierskich »
 • Sporządzanie opinii i dokumentacji geotechnicznych »
 • Geotechniczna obsługa budów »
 • Wiercenia geotechniczne i geologiczno-inżynierskie »
 • Sondowania statyczne i dynamiczne »
 • Oznaczanie stateczności skarp i zboczy »
 • Dozór geologiczny przy palowaniach »
 • Badania gruntu dla budownictwa jednorodzinnego »

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 • Karty informacyjne przedsięwzięcia »
 • Raporty oddziaływania na środowisko »
 • Monitoring środowiskowy »
 • Pobór prób gleb i gruntów do badań na zanieczyszczenia »
 • Dokumentacje rekultywacji terenów poprzemysłowych »