Geologia dla Ciebie

Geolog – GEOMINER Michał Kamiński

Wykonujemy dla Państwa usługi w szeroko rozumianej branży geologiczno-górniczej na terenie całego kraju. Nasza siedziba główna mieści się we Wrocławiu, natomiast oddział na centralną i północną Polskę znajduje się w Otłoczynie k. Torunia. Świadczymy usługi z zakresu geologii i górnictwa, hydrogeologii i gospodarki wodnej, geotechnicznej obsługi budów oraz geologii inżynierskiej, a także ochrony środowiska. Jeżeli potrzebny jest Państwu wykwalifikowany geolog – zapraszamy do współpracy.

Geologia, Hydrogeologia, Górnictwo, Geotechnika, Ochrona Środowiska

GÓRNICTWO I GEOLOGIA 

 • Poszukiwanie i dokumentowanie złóż kopalin »
 • Sporządzanie projektów robót i dokumentacji geologicznych złóż »
 • Wiercenia poszukiwawczych i rozpoznawcze »
 • Pobór prób do badań jakościowych kopalin »
 • Wykonywanie projektów zagospodarowania złóż i »
 • Sporządzanie planów ruchu zakładów górniczych »
 • Kierowanie zakładami górniczymi »
 • Obsługa geologa górniczego dla kopalń odkrywkowych i otworowych »
 • Obsługa mierniczego górniczego dla kopalń odkrywkowych i otworowych »
 • Dokumentacje rekultywacji terenów pogórniczych »

HYDROGEOLOGIA i GOSPODARKA WODNA 

 • Poszukiwanie i dokumentowanie wód podziemnych »
 • Sporządzanie projektów robót i dokumentacji hydrogeologicznych »
 • Pionowe wymienniki pompy ciepła »
 • Wiercenia hydrogeologiczne – studnie i piezometry »
 • Pobór prób wody do badań jakościowych »
 • Wykonywanie operatów wodnoprawnych, zgłoszeń i ocen »
 • Wnioski o ustanowienie stref ochronnych ujęć wód »
 • Analizy ryzyka »
 • Sporządzanie opinii i ekspertyz hydrogeologicznych »
 • Badanie przepuszczalności gruntów dla przydomowych oczyszczalni ścieków »

GEOTECHNIKA I GEOLOGIA INŻYNIERSKA​ 

 • Sporządzanie projektów robót i dokumentacji geologiczno-inżynierskich »
 • Sporządzanie opinii i dokumentacji geotechnicznych »
 • Geotechniczna obsługa budów »
 • Wiercenia geotechniczne i geologiczno-inżynierskie »
 • Sondowania statyczne i dynamiczne »
 • Oznaczanie stateczności skarp i zboczy »
 • Dozór geologiczny przy palowaniach »
 • Badania gruntu dla budownictwa jednorodzinnego »

OCHRONA ŚRODOWISKA 

 • Karty informacyjne przedsięwzięcia »
 • Raporty oddziaływania na środowisko »
 • Monitoring środowiskowy »
 • Pobór prób gleb i gruntów do badań na zanieczyszczenia »
 • Dokumentacje rekultywacji terenów poprzemysłowych »