Projektowanie i dokumentowanie

Studnia, otwór eksploatacyjny, likwidacja otworu wiertniczego

Wykonanie nowej studni na ujęciu wód podziemnych lub jej likwidacja wymaga podejścia systemowego, zarówno od strony formalnej, jak i projektowo-wykonawczej. W ramach naszej działalności pomożemy państwu przebrnąć przez całą ścieżkę wymaganą prawem, sprawdzimy jakość wody, wykonamy lub zlikwidujemy wiertniczy otwór eksploatacyjny oraz sporządzimy wymagane dokumenty. Uzyskamy wszelkie niezbędne decyzje, przyjęcia, pozwolenia oraz dokonamy wymaganych zgłoszeń.

GEOMINER Michał Kamiński przejmie wszystkie niedogodności związane z procesem tworzenia, uzupełniania lub likwidacji ujęcia wód podziemnych. W Państwa ręce trafia gotowa i kompletna dokumentacja hydrogeologiczna, na podstawie której realizujemy dalsze etapy inwestycji.

Pomagamy również klientom indywidualnym, którzy chcą korzystać z dobrodziejstwa, jakim jest własne ujęcie wód podziemnych, czyli przydomowa studnia eksploatacyjna.

Poszukiwanie wód podziemnych

Woda jest niezbędna w wielu gałęziach przemysłu, rolnictwa jak również w życiu codziennym. Niejednokrotnie bywa tak, że nie mamy możliwości podłączenia się do miejskich lub gminnych wodociągów, a woda jest nam potrzebna właśnie tam, gdzie jesteśmy, mieszkamy czy inwestujemy. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom klientów i poszukujemy perspektywicznych lokalizacji dla przyszłych ujęć wód podziemnych. Zajmujemy się rozbudową ujęć o nowe studnie, które spełnią nawet najbardziej wygórowane oczekiwania. Wykorzystujemy najnowsze rozwiązania w hydrogeologii w zakresie poszukiwania, wykonywania i dokumentowania zasobów wód podziemnych. Ponadto przy dużych i złożonych projektach jesteśmy w stałym kontakcie z przedstawicielami nauki w dziedzinie hydrogeologii.

W zakresie wykonania studni i jej pochodnych możemy:

 • Wstępnie wytyczyć miejsca i głębokości zasobne w wody podziemne,
 • Zaprojektować i wykonać poszukiwawcze badania geofizyczne,
 • Sporządzić projekt robót geologicznych,
 • Wykonać operat wodnoprawny w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego,
 • Przeprowadzić prace wiertnicze, pompowe i inne, określone w projekcie robót geologicznych wraz z nadzorem hydrogeologicznym,
 • Udokumentować prace w powykonawczej dokumentacji hydrogeologicznej ustalającej zasoby ujęcia,
 • Wykonać operat wodnoprawny w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych,
 • Wykonać wniosek o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy,
 • Sporządzić kartę informacyjną przedsięwzięcia -/oraz raport oddziaływania na środowisko w celu uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,
 • Opracować planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne,
 • Nadzór górniczy nad wykonywaniem robót geologicznych na obszarze górniczym lub na głębokości powyżej 100m.

Likwidacja otworu wiertniczego

Stare, nieczynne, a czasem zniszczone studnie, czy to wiercone czy kopane, są jednym z głównych zagrożeń dla jakości wód podziemnych. Problem jest tym większy, im gorzej została zabezpieczona powierzchniowa część otworu eksploatacyjnego. Takie otwory powinny być czym prędzej likwidowane, aby nie zagrozić jakości wód podziemnych oraz ujęciom wód podziemnych znajdującym się w okolicy i pobierających wody z zagrożonej warstwy wodonośnej. Wieloletnia eksploatacja otworów eksploatacyjnych powoduje tzw. kolmatację części przyfiltrowej, a nawet zatykanie samego filtra, przez co niemożliwe jest uzyskanie wymaganej wydajności. Niewydajne studnie, których rekonstrukcja lub czyszczenie są niepewne lub nieuzasadnione ekonomicznie, przeznacza się do likwidacji. W analogiczny sposób należy postępować z nieczynnymi sieciami monitoringu wód podziemnych, który w pierwotnym założeniu miał chronić jakość wód podziemnych, a zaniedbany i niezabezpieczony może przyczynić się do ich zanieczyszczenia. Podobnie jak wykonanie, również likwidacja otworu wiertniczego składa się z kilku etapów.

W zakresie likwidacji otworu wiertniczego świadczymy usługi w zakresie:

 • Sporządzenia projektu robót geologicznych na likwidację otworu wiertniczego,
 • Wykonania operatu wodnoprawny dla uzyskania pozwolenia wodnoprawnego na likwidację urządzenia wodnego,
 • Wykonania prac likwidacyjnych, określonych w projekcie robót geologicznych wraz z nadzorem hydrogeologicznym,
 • Wykonania powykonawczej dokumentacji geologicznej,
 • Opracowania planu ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne,
 • Nadzór górniczy nad wykonywaniem robót geologicznych na obszarze górniczym lub na głębokości powyżej 100m.

strefa ochronna ujęcia wody
poszukiwanie wód podziemnych
prace geologiczne